Dagsorden styremøte i friByte

Sted: RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Nye SS

Flytting

Møte med stud orger.

Økonomi

Vidar orienterer.

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Fest

Backup

Ris og Ros

Ymse