Dagsorden styremøte i friByte

Sted: RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Nytt medlem

Potensielt nytt medlem blir grillet.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Backup

Status på denne. Noen som har sett på Bacula backup?

investering

På grunn av opplegget på nye SS ser det ut for at fB må investere i strømfordeler til rackskapet. Slik vi får det i nye ss ser det ut som om kvm blir en nødvendighet. Xen er fortsatt en ønskelig utgift. Har vi råd, eller bør vi søke om drift/prosjekt støtte igjen?

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Flytting og SS

Svein orrienterer.

Ris og Ros

Ymse