Dagsorden styremøte i friByte

Sted: RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Flytting

Nå er datoen på plass? Da mangler bare flytteplan.

Investering

Har vi råd til nye innkjøp?

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Ris og Ros

Ymse