Dagsorden styremøte i friByte

Sted: RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Møte med it-avd

Svein og Vidar forteller

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Annsvarsfordeling

Tidligere snakket vi om å fordele litt på oppgavene. Medlemene ble bedt om å komme med ønsker til hva de vil drive med. Dette er ikke det eneste en trenger å drive med, men det er ønskelig at vi har noen som står som hovedannsvarlig for en oppgave.

Ris og Ros

Ymse