Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HiB - Hx4 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Flytting til SS

Svein forteller.

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Fremtidsplaner

Innkjøp

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Finansiering

Vi trenger peng, hvordan skaffe?

Ris og Ros

Ymse