Dagsorden styremøte i friByte

Sted: Naboen Start : 18:30 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene, de gamle traverene vil pensjonere seg.

Backup

Backup er fortsatt ikke på plass. Noen må ta på seg annsvaret.

Fremtidsplaner

Kunder

Vidar har muligens gjort noe her.

Innkjøp

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Finansiering

Er det kommet noe videre her.

Ris og Ros

Ymse