Dagsorden styremøte i friByte

Sted: H4 Start : 18:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene.

Utflukt

aka Fest. Hvor når, etc.

Backup

Vidar har muligens snakket med it-avd

Fremtidsplaner

Kunder

Vidar har muligens gjort noe her.

Innkjøp

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Finansiering

Er det kommet noe videre her.

Ris og Ros

Ymse