Dagsorden styremøte i friByte

Sted: Studentsenteret - Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Nytt medlem

Intervju med nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Rekrutering

Framgang på stand i grieghallen.

Sommerferie

Sommerferie saker

Oppstart etter sommerferie

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Refusjon etter utflukt

Prisjustering av tjenester

Ris og Ros

Ymse