Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Rekrutering/Greighallen

Framgang i Grieghall. Plass begge dager? (UiB/HiB).

Ymse