Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Backup

Oppdatering av kontrakter

Standardiserte takster på tjenester?

Nye priser på kunder

Innhold i nye kontrakter

Møte med kunder

Ris og Ros

Ymse