Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Planlegging av kundemøter

Hvem/Hva/Hvor/Når Kontrakter

Ny maskinvare

Ris og Ros

Ymse