Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Kundemøter

De enkelte forteller hvordan møtene med kundene har gått

Utflukt

Vi bør begynne å lete etter en dato som passer for alle.

Ris og Ros

Ymse