Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Kundemøter

De enkelte forteller hvordan møtene med kundene har gått

Utflukt

Avholdes 29. nov dersom det ikke er noen innvendinger. Agenda for kvelden.

Kunder

Vi har mistet BSI Sa opp kontrakt med Byøkologi Ta betalt for asf. Vi bør gå på jakt etter nye kunder.

Søknad KS

Ris og Ros

Ymse