Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Nytt medlem

Intervju med nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Formaliteter

Erlend og Christian kommer til enighet om hvem som er økonomiansvarlig og hvem som er nestleder.

Status oppdatering i Brønnøysundregister

Status på søknad til kulturstyret

Rekruttering

Har vi behov for flere nye?

Plan for opplæring av nye

Vi må begynne å gjøre klar for opplæring av nye. Jeg ser for meg to anledninger det vil være å utføre selve opplæringen. Påske og sommerferie.

Oppgradering

Offentlig register

Under utflukt ble det vedtatt at fribyte skal holde "offentlige registre". Vi må finne ut hva/hvem/hvordan dette skal utføres.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om friByte sin økonomi

Refusjon etter utflukt

Ris og Ros

Ymse