Dagsorden styremøte i friByte

Sted: HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Småting

Thomas signerer på referat til brønnøysund

Kommer til enighet om fast møtedag

Godkjenning av kontovaktliste

Status på søknad til kulturstyret

Oppgradering

Vi ble enig om å ta en besluttning om maskinvareoppgradering på neste styremøtet.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om friByte sin økonomi

Refusjon etter utflukt

Ris og Ros

Ymse