Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Oppgradering

Innkjøp av ny maskin. Avstemning Lufting av OS på nytt. Forslag: Fortsette med debian, konvertere til ubuntu, eller CentOS.

Prosjekt

Prosjekt for BSI. Nytt, eller oppgradere regnskapssystem. Honoreres.

Kundermøte med Iaeste

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om friByte sin Økonomi

Refusjon etter utflukt

Ris og Ros

Ymse