Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Informasjon og planlegging rundt ny maskin

Status

Kulturstyremedlemskap Brønnøysundregister Korttilgang til serverrom Refusjon Offentlige registere Avtale om nettverkstilkobling Statutter på nettside Kundemøte med Iaeste og Hulen

Fast møtedag

Forslag om å booke hver tirsdag så vi ikke er bundet.

Ris og Ros

Ymse