Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS - Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Installasjon av server

Det informeres litt om maskinen og hvordan den foreløpig er satt opp. Flytting av xen-maskiner og tjenester Dokumentasjon

Økonomi

Økoansvarlig informerer om økonomi.

Utflukt

Ris og Ros

Ymse