Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HIB - 4. etg Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Utflukt

Fastsetting av dato.

Bytting av IPrange

E-postliste

Histrorikk til nye fremadstormende medlemmer.

Bestilling av rack/kvm

Siste mulighet for innspill før forespørsel sendes Eia.

Stand Grieghallen

Økonomi

Økoansvarlig informerer om økonomi.

Utflukt

Ris og Ros

Ymse

Epost til hjelp/fribyte@fribyte.no