Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Studentsenter - Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Promotering

Stand i grieghall/Tempus fugit

Dugnad?

Rydding/gjøre plass på serverrom Opplæring

Økonomi

Økoansvarlig informerer om økonomi.

Utflukt

Ris og Ros

Ymse

Neste møte?