Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Studentsenter - Seminarrom A Start : 17:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Intervju av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Grieghall

Hvem står i Grieghall

Prosjekt

Bytte til kolab

Todo

Ting man burde få gjort ila sommerferien.

Utflukt

Fløyen/wasteland?

Økonomi

Økoansvarlig informerer om økonomi.

Utflukt

Ris og Ros

Ymse

Neste leder?