Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Studentsenter Start : 18:30 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Prosjekt

Ris og Ros

Ymse