Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Studentsenteret - Seminarrom B Start : 18:00 Slutt : ca. 21:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Prosjekt

Diverse

Ris og Ros

Ymse