Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HIB Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Strukturering av arbeid

Oppdeling i ansvarsområder. Forslag:

Virtualisering

Apache

Epost

Backup

Systemdrift

Kontorvaktliste

Todo

Dialog med E-tjenesten

Kontor på SS

Epost-system

Annet?

Ekstraordinær utflukt

Ris og Ros

Ymse