Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS - Seminarrom E Start : 18:00 Slutt : ca. 19:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Strukturering av arbeid

Inndeling i ansvarsområder. Forslag:

Virtualisering

Apache

Epost

Systemdrift

Godkjenning av kontorvaktliste

Fikse formaliteter

Todo

Dialog med E-tjenesten

Thomas og Olav tar opp kontakten med E-tjenesten igjen

Kontor på SS

Olav tar opp dialogen med EiA igjen for mase på dette rommet.

Epost-system

Bjarte (Og Marius?) tar kontakt med Dag Viggo for å prøve å få fisket dette en kveld/helg.

Annet?

Ris og Ros

Ymse