Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS - Seminarrom E Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Fikse formaliteter

Hulen

Oppsummering fra møtet med hulen
Ny pris for hulen?

BSTV

Hvordan skal vi fikse prosjektet til BSTV? Nye tjenester, nye priser?

Dugnad dokuwiki

Ris og Ros

Ymse