Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS - Seminarrom E Start : 18:00 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

BSTV

Utforming av ny kontrakt ny pris?

Innkjøp av maskin

Vente til vi før svar for BSTV?

Utflukt

Utnevning av guru?

Aktivitet, økonomi, måned, mm

Ris og Ros

Ymse