Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS - Seminarrom A Start : 18:30 Slutt : ca. 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Inervju av nytt medlem

Oppsummering av oppgraderingsplaner

Bestfar
Atombassert alternativ
Diskboks

Ris og Ros

Ymse