Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Serverrom/SRIB Start : 18:00 Slutt : ??

Ny maskin!

Flytte bestemor

Valg av ordstyrer og referent

Migrering

Ganeti

Fremtidsplaner

Oppsummering

Ris og Ros

Spesialpris til økonomiansvarlig

Ymse

Hvordan gikk standen i fadderuka?