Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Seminarrom A, SS Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Arbeid som må gjøres

Vi bør få til en dugnad for å gå gjort en del av punktene under, samt ha litt mere sosiale begivenheter.

Bestefar

Migrering

Kolab

Ganeti

Fremtidsplaner

Kvarteret

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...