Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Seminarrom A, SS Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Arbeid som må gjøres

Hva ble gjort av arbeidet vi snakket om forrige gang, og hva må gjøres videre.

Dugnad

Når og hvor passer det. Hvem vil ha ansvar for organisering. Hva som skal gjøres når.

Kolab

Bjarte informerer. Svein har kikket litt på epost bruk, og kommenterer.

Sammenslåing

Stian informerer

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...