Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Hib Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Arbeid som må gjøres

Hva ble gjort av arbeidet vi snakket om forrige gang, og hva må gjøres videre.

Dugnad

Vi gjør klart for helgens dugnad.

Sammenslåing

Stian informerer

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...