Dagsorden styremøte i friByte

Sted : Hib Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Arbeid som må gjøres

Hva fikk vi gjort på dugnaden, hva er gjort siden dugnaden og hva skal gjøres fremmover?

donald

Hvilke utfordringer ser vi her?

dolly

Hvilke utfordringer ser vi her?

anton

Hvilke utfordringer ser vi her?

andre maskiner

Hvilke utfordringer ser vi her?

Dugnad

Bør vi ha en dugnad til? Isåfall når, og hvilke konkrete mål skal vi ha for dugnaden

Sammenslåing

Stian informerer

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...