Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom E Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Dugnad

Datoen for dugnaden er klar lørdag 26/3. Hvilke konkrete ting skal gjøres? Hvem har annsvar for hva?

Sammenslåing

Stian informerer

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...