Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HiB Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Dugnad Recap

Hva ble gjort, og hva mangler fortsatt.

Sammenslåing

Et skriv blir sendt til våre kunder. Hva bør stå her?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...