Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Et skriv blir sendt til våre kunder. Hva bør stå her?

Bestemor

Nå som bestefar er på plass, må en begynne å tenke på bestemor.

Kolab

Thomas informerer om fremgangen.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...