Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Et skriv blir sendt til våre kunder. Eksamen har tatt en del av tiden.

Bestemor

Hardware innkjøp.

Kolab

Thomas informerer om fremgangen.

Utflukt

Hvor, og hvem vil ta på seg jobben med innkjøp.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...