Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Et skriv er blitt laget, ferdig?

Eget rom

Et skriv er blitt laget, ferdig?

Bestemor

Svein informerer

Ganeti

Svein synger og forteller...

Kolab

Bjarte informerer om fremgangen.

Rekrutering

Hvem stiller på dagen?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...