Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom B Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Skrivet er enda ikke feridig. Svein legger det frem slik det er nå...

Eget rom

EiA har enda ikke svart.

Kolab

Bjarte informerer om fremgangen.

Rekrutering

Mer rekrutering

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...