Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom B Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Skriv sendt. Er KvaST informert?

Studvest

Ønsker seg backup. Hva gjør vi med det...

Skrue

Skrue teiter seg, noe må gjøres

Kolab

Bjarte og Svein informerer om fremgangen.

Rekrutering

Mer rekrutering

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...