Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom B Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Skriv sendt. Er KvaST informert?

Skrue

Retrospekt, Svein forteller

Kolab

Bjarte og Svein informerer om fremgangen.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...