Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom B Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Øko

Bjarte snakker om øko status. Pengebeholdning, etc.

Kolab

Bjarte informerer om fremgangen.

Utflukt

Det er den tiden på året igjen. Hvem/Hva/Hvor/Når?

Sammenslåing

Kvarterstyret sin fremgang?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...