Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom B Start : 17:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Kvarterstyret forteller om fremgang...

Øko

Bjarte snakker om øko status. Pengebeholdning, etc.

Kolab

Bjarte informerer om fremgangen.

Serverrom

Svein informerer om fremgangen.

utflukt

Endringer i vanlig prosedyre. Mat fra 21:00++

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...