Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom B Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing

Kvarterstyret forteller om fremgang...

Øko

Bjarte legger frem budsjett og regnskap.

Kolab

Bjarte informerer om fremgangen.

Planer for semesteret

Leder legger frem planene sine for vårsemesteret.

Annsvarsområder

Medlemene velger annsvarsområder

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...