Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom C Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Sammenslåing med kvarteret

Kvarterstyret forteller om fremgang...

Tekniske utfordringer

Møte med kulturstyret

Thomas forteller om hvordan møtet gikk.

kolab

Dugnad?
Hvem, når, hvor?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...