Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom C Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Kulturstyret

Hva gjør vi med dem? Blir kanskje en ny søkningsprosess.

Studentradioen

Thomas hadde møte med dem siden de vil migrere tjenester til oss. Han legger frem hva de ville.

dugnad

Vi må få til en dugnad for flytting av ET stuff til vår løsning. Vi trenger også en dugnad for kolab.

Hvem, når, hvor?

Innkjøp

Vi må bruke opp pengene våre. Bestemor ønsker seg en oppgradering. ebay er nok veien å gå?

Ellers bør vi legge inn en søknad på budsjettet til kvarteret for neste år. sas disker til 3 maskiner tror jeg vi bør ha. I/O er allerede en utfordring og kommer garantert ikke til å bli bedre seinere. Forslag 4x2TB sas2 7200rpm for hver maskin. (hermes, bestefar og bestemor)

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...