Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom C Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Kvast

Noe på gang?

Studentradioen

Noe sjedd siden sist?

dugnad

dag funnet?

hurtigdugnad

Vi må finne ut av hvilke slotter som er teite.

Økonomi

Hvordan er økonomien. Er regninger sendt ut?

Rekrutering

Stian har slagplanen...

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...