Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom C Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt medlem?

Intervju av mulig nytt medlem

Studentradioen

Studradioen har snakket med eia + ita om mulig nytt serverrom. Stian stiller Onsdag noen andre som kan stille?

Økonomi

Hvordan er økonomien. Er regninger sendt ut?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...