Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom C Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Stian med venner forteller

Økonomi

Hvordan er økonomien. Er regninger sendt ut?

Kolab

Hvordan står dette til?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...