Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom C Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Kvarteret

Ting tyder på vi bør trekke oss ut av hele sammenslåingen.

Nytt serverrom

Noe nytt?

Økonomi

Hvordan er økonomien. Er regninger sendt ut?

Kolab

Hvordan står dette til? Dugnad?

Innkjøp

Disker til bestefar. nettverkskort til firewall.

Utflukt

Den gikk jo i dass, vi må finne ny dato.
Noen [må]{.underline} ta ansvaret for organisering.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...